Archive

Grafisk design af både ekstern og intern kommunikation til SDC – det tidligere Sparekassernes Datacenter, der servicerer over 120 pengeinstitutter i Danmark, Norge, Sverige og Færøerne.   Design af årsrapport, magasin, infografik, ikoner til it-platforme, plakater, præsentationer og merchandise– alt udarbejdet indenfor SDCs coporate visuelle identitet....

Design af ikoner og kampagnemærke til Sund & Bælt.   Ikonerne bruges til Sund & Bælts intranet, PowerPoint, årsrapport og andre medier.   Foruden kampagnemærket "Work smarter, not harder" er der vist eksempler på ikoner for Øresundsmotorvejen, arebejde på Storebæltsbroens kabler, Sprogø, Værdier, Øresundsbron, Betalingshåndtering og Tilbagebetaling....

Sammen med Gregorius Designthinking har jeg udviklet koncept og design af Sund & Bælts årsrapport 2017. Årsrapportens billeddel fokuserer på udvalgte medarbejdere i Sund & Bælt, der arbejder med at vedligeholde eller udbygge selskabets anlæg og værktøjer. Sammen med fremhævede facts fortæller medarbejderne om deres...

Udsmykning og skiltning til nyrenoveret bygning til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Geodatastyrelsen i København og Aalborg.   Til brug for den grafiske udformning er taget udgangspunkt i forskellige korttyper, som afspejler nogle af styrelsernes fagområder - topografiske kort, søkort, matrikelkort og energiforsyning. På glaspartier til kontorer...