Sund & Bælts årsrapporter

Designkoncepter for Sund & Bælt-koncernens årsrapporter

Om projektet

Siden 2009 design, idé og fotokoncepter til Sund & Bælts årsrapporter.

 

Årets gang i Sund & Bælt og koncernens datterselskaber beskrives i årsrapporten. I dette eksempel er der præsenteret medarbejdere fra forskellige typer jobs fra de forskellige områder og lokationer i virksomheden.

 

Foruden de beretningsmæssige tekster er særlige pointer fremhævet og små sidehistorier med fotos markerer sig uden for spalterne.

 

Udført hos Bysted.

Date
Kategori
Årsrapport